8 nov 2015

Bases do concurso de postais navideñas de Tanxedoira 2015

O próximo luns 16 de novembro comeza unha nova edición do Concurso de Postais Navideñas Tanxedoira. Tendes ata o 14 de decembro para presentar as vosas obras. Como nas edicións anteriores, contaremos con dúas categorías:
Xoves, até 14 anos
Adultos, maiores de 14.

• As postais poderán se entregadas en calquera formato, aínda que é preferível o formato DIN A5. Tampouco existe ningunha restricción canto á cor.

• Poderase facer entrega do sobre participante no local social da entidade ou a través de correo postal: Asociación Cultural Tanxedoira, C/ Azahar Bloque 6-8, 15008, A Coruña. Ademais tamén se poderá facer entrega das postais participantes a través de Internet, entregando os mesmos datos na dirección: ACTanxedoira@gmail.com
 
• A entrega das postais participantes que se fagan por correo ordinario realizarase nun sobre pechado, en cuxo exterior indicarase o nome ou pseudónimo do autor. Dentro do sobre figurarán tamén os datos personais do autor (nome completo, dirección postal, teléfono, correo electrónico e data de nacemento. Ademais, tamén deberá aparecer o título que o autor lle outorga á súa obra. No caso de facer o envío por correo electrónico, todos estes datos deberán aparecer nun arquivo adxunto en formato .DOC

• O prazo de entrega das postais será establecido pola Xunta Directiva e a vocalía de Cultura da Asociación Tanxedoira. O día sinalado é sete días antes do Festival de Nadal.

• O xuri estará integrado por tres persoas, onde un deles, ao menos, terá experiencia no campo do debuxo, a pintura e/ou a fotografía. Elexirán ao mellor por maioría, aínda que ten a posibilidade de declarar o premio deserto.

• O luns da mesma semana do Festival de Nadal comunicaráselle ao gañador a decisión do xuri. Ademais, farase oficial nese mismo festival.

• A Directiva resérvase o dereito de empregar as postais participantes no concurso. De feito, a gañadora poderá ser empregada como representante de Tanxedoira ante outras entidades e os seus asociados, se así o consideran oportuno, tanto eles como o xuri.

• Pode descargar unha plantilla para crear a postal dende aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario