8 sept 2021

Comezo do curso 2021-2022

Información relativa ao novo curso

Neste novo curso 2021/2022, a nosa prioridade absoluta é a de tentar retomar as nosas actividades, sempre e cando a situación derivada pola pandemia permita a realización das mesmas, cumprindo con todas as medidas de seguridade e hixiene necesarias.

Por iso, en primeiro lugar, adquirimos e instalamos no local dispensadores automáticos de xel hidroalcólico, desinfectante e papel para poder manter as óptimas condicións de hixiene.

Tamén elaboramos un protocolo de actuación de limpeza e actuación para levar a cabo antes, durante e despois de cada unha das actividades. Este protocolo será facilitado co comezo o curso.

Por suposto, será obrigatorio o emprego da máscara en todo momento (agás frauta, por causas evidentes) así como a ventilación do local. Alén diso, haberá un límite de prazas nas diferentes actividades para cumprir, en todo momento, coa distancia de seguridade esixida por lei.

É tamén importante salientar que actividades como acordeón, frauta, guitarra ou bolillos/labores terán lugar no noso local por entrar dentro dos parámetros marcados polo Ministerio de Sanidade.

Porén, para aquelas actividades máis numerosas como Coro, Rondalla, Teatro ou Baile e Acondicionamento Físico,  contamos coa cesión temporal dos salóns de actos dos centros cívicos de Monelos e O Castrillón, aínda que estarán supeditadas ás propias actividades organizadas por estes centros cívicos.

 

Oferta de actividades

As actividades que ofertadas aos nosos socios son as seguintes:

  • Guitarra: Clases para aprender a tocar a guitarra española.
  • Frauta: Clases para aprender a tocar a frauta doce.
  • Rondalla: Grupo representativo da Asociación, interpreta unha grande variedade de estilos musicais por medio de frautas, guitarras, bandurras, laúdes e percusión.
  • Coro: Grupo representativo da Asociación, composto por coralistas que interpretan unha grande variedade de estilos musicais. 
  • Teatro para adultos: Grupo representativo da Asociación, composto por actores e actrices amateur con ánimo de pasalo ben, e deixar as vergoñas na casa, facendo diferentes obras de teatro pola nosa xeografía.
  • Bolillos e Labores: Clases para aprender a tecer, coser, palillar ou bordar, entre outras labores de artesanía. 
  • Fútbol sala: Partidas de fútbol amateur entre persoas de todas as idades. 
  • Baile: Clases de baile fitness; facer exercicio bailando cancións coreografiadas
  • Acordeón: Clases para aprender a tocar o acordeón
  • Acondicionamento físico. Clases de ximnasia para se manter en forma e saudábel 

 

O horario das devanditas actividades é o seguinte:

No caso de frauta e guitarra aínda están pendentes de confirmación por dispoñibilidade das monitoras.

As actividades desenvolvidas no local terán un límite de prazas de 20 persoas.

 

Proceso de inscrición

Para o proceso de inscrición teranse en conta dúas opcións: socios ou socios novos.


Socios

No caso de ser xa socio da entidade, a inscrición poderá facerse por medios telemáticos:

·        Escribindo por Whatsapp ou Telegram ao número 611052456

·        Enviando un correo electrónico a actanxedoira@gmail.com

 

En calquera dos casos, será preciso indicar o nome e apelidos do socio, así como a lista de actividades nas que desexa participar.

O período para a inscrición abrangue dende o luns 20 de setembro até o xoves 23 de setembro, ambos inclusive.

 

No caso de non poder facer a inscrición por medios telemáticos, existe a opción de facela de modo presencial (consultar o seguinte apartado).

 

Socios novos

Neste caso, haberá que acudir de xeito presencial, ao local Tanxedoira, nas seguintes datas:

·        Venres 24 setembro desde as 18:30h até as 20:30h.

·        Sábado 25 setembro desde as 11:00h até a 13:30h.

 

É necesario traer a seguinte documentación:

·        Número de conta bancaria

·        Foto carné do que será socio titular da unidade familiar, sendo imprescindíbel ter máis de 18 anos. (Pódese empregar una fotocopia en branco/negro)

A inscrición presencial é obrigatoria para novos socios xa que estes deberán cumprimentar a ficha de socio. Alén diso,  serán tamén informados das normas das actividades, así como do funcionamento da asociación.

 

A dirección do local é: Rúa Azahar 6-8 1º Andar Esquerda (Barrio das Flores)

https://goo.gl/maps/GUymW3A4JpF1bwpC9

 

Aspectos relativos á inscrición

Importante remarcar que para as inscricións terase en conta a orde de chegada (para aquelas actividades con límite de praza).

Alén, darase prioridade aos socios (de aí que as súas inscricións sexan antes) para despois ofertar o resto de prazas dispoñíbeis a posíbeis novos socios

Nota – aqueles socios que teñan que acudir de xeito presencial tamén terán preferencia.

 

Publicación de admitidos e comezo das actividades

O luns 27 publicaranse as listaxes de admitidos tanto na páxina web como no exterior do local.

As actividades comezarán o día 1 de outubro.

 

Cobro de cotas

O cobro de cotas terá lugar os primeiros días de novembro (para os xa socios)

No hay comentarios:

Publicar un comentario